Reviews Georg Gulyás plays Barrios!

Barrios musik är alltid melodisk och intagande, för att inte säga älsklig. Och det gäller även i högsta grad Gulyás tolkningar. Hans spel är påfallande mjukt med en varm och avrundad klang, vackert förmedlad av inspelningen. Sten Wistrand, Kulturdelen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s