Undervisning

Georg Gulyás är anställd vid Karlstad Universitet, Musikhögskolan Ingesund (MHI) som universitetslektor i gitarr på kandidatprogrammet (Bachelor) och lärarprogrammet.

Hans intresse för pedagogik föddes i mötet med den legendariska rytmikläraren Robert Abramson på Juilliard School i New York. Hans klasser i "Rhythm and Performance" byggde på Jaques Dalcrozes idéer om att använda hela kroppen i undervisningen. Det nyvunna intresset ledde till studier på Kungliga Musikhögskolan på den högskolepedagogiska diplomutbildningen för högre nivåer: Postgraduate Diploma in Guitar, emphasis teaching methods, higher level.

 

Sedan 2003 har han regelbundet varit timanställd vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt gästlärare på musikhögskolorna i Malmö och Örebro där han även hållit seminarier om mental träning. Vid MHI undervisar han huvudinstrumentalister och i instrumentalmetodik. I hans lektorstjänst ingår även forskning.

 

Forskning och utvecklingsarbeten

 

2018 driver han ett konstnärligt forskningsarbete i samarbete med litteraturavdelningen vid Karlstad Universitet och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Projektet som finansieras av Karlstad Universitet har syftet att koppla lyrik/litteratur till gitarrmusik enligt vissa utformade aspekter.

 

2017 genomförde flöjtisten Ann Elkjär och Georg Gulyás ett samarbetsprojekt med Norges Musikkhøgskole - Undervisning i øving. Syftet med arbetet var att utveckla studenternas övningsprocesser. Fokus på gestaltning i övandet.

 

2016 genomförde han ett ergonomiskt forskningsprojekt där syftet var att undersöka hur klassiska gitarrister påverkas i sin övning när de sitter på en balansdyna: Dynairstudie: en studie om klassiska gitarristers ergonomi vid tillämpning av balansdyna.

 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:931861

 

Hans intresse för forskning har också lett till universitetskurser i vetenskapsteori, forskningsmetodik, retorik och filosofi.

 

CV

För Curriculum Vitae-Klicka här!

 

 

Kontakta Georg Gulyás: georg@gulyas.se