Undervisning

 

Georg Gulyás är verksam som universitetslektor och metodiklärare i gitarr vid Musikhögskolan Ingesund. Gulyás har lärarexamen och är utbildad att undervisa på alla nivåer: grundskola, gymnasium och högskola (Postgraduate Diploma in Guitar, emphasis teaching methods, higher level).

 

Georg Gulyás ger regelbundet masterclasses på kulturskolor, gymnasier, folkhögskolor och högskolor. I Sverige har Gulyás gästundervisat vid musikhögskolorna i Malmö, Stockholm och Írebro.

 

Gulyás intreese för gitarrergonomi har visat sig i ett projekt med syftet att undersöka hur klassiska gitarrister påverkas av att öva när de sitter på en balansdyna:

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:931861

2017 deltar Gulyás i ett sammarbetsprojekt tillsammans med Norges musikkhøgskole med mål att utveckla huvudinstrumentundervisningen och studenternas egenövning.

 

 

CV

För Curriculum Vitae-Klicka här!

 

 

Kontakta Georg Gulyás: georg@gulyas.se